Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2015

6343 4af5 420
Reposted fromLittleJack LittleJack
anirak
1863 98e0 420
Reposted fromspace-grunge space-grunge viaLittleJack LittleJack
4520 e043 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid
0733 d67c 420
Hand Between Legs, Malcolm Liepke (2013) / 505, Arctic Monkeys (2007)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaRecklessKid RecklessKid
anirak
Zostawcie nas

Zapomnijcie o nas 
o naszym pokoleniu 
żyjcie jak ludzie 
zapomnijcie o nas 

my zazdrościliśmy 
roślinom i kamieniom 
zazdrościliśmy psom 

chciałbym być szczurem 
mówiłem wtedy do niej 

chciałabym nie być 
chciałabym zasnąć 
i zbudzić się po wojnie 
mówiła z zamkniętymi oczami 

zapomnijcie o nas 
nie pytajcie o naszą młodość 
zostawcie nas 
— Tadeusz Różewicz

April 03 2015

anirak
Reposted frompanimruk panimruk vianikotyna nikotyna
6906 ab59 420
Reposted fromsoultraveling soultraveling vianikotyna nikotyna
anirak
5987 760d 420
Reposted fromfungi fungi vianikotyna nikotyna
anirak
1188 1083 420
Reposted fromspace-grunge space-grunge vianikotyna nikotyna

March 30 2015

anirak
9891 1b62 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaiamophelia iamophelia
2110 6bdf 420
Morphine set from the Victorian Era.
Reposted fromLittleJack LittleJack viaiamophelia iamophelia
4022 dcf4 420

swirlything:

octopusheart:

feelingswithbrandy:

ms-kawaiisammy:

bluedogeyes:

Zephyr (Faith Herbert) is a psiot with the power of flight. She is a member of Peter Stanchek’s Renegades and often acts as the moral compass of the team.

She’s so cute and positive and she’s such a sweetheart

Oh my god????

My chest just got so tight and I think I’m going to cry she looks like me

I don’t know this character but look how cute and awesome she is <3

Reposted fromvorfrevde vorfrevde
anirak
4141 2d69 420
Reposted fromsouvenirs souvenirs

March 23 2015

anirak
7338 ec2b 420
Reposted fromdariuska dariuska

March 19 2015

anirak

to
nie my
krzykniemy
miłość

my to
krzyk niemy
my
toniemy

— katarzyna wołyniec
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaLittleJack LittleJack

March 16 2015

anirak
Nie mam ochoty umierać. Muszę czymś żyć. Muszę o czymś pamiętać. O czymś, co nie było gównem.
— Marek Hłasko
anirak
daj mi spokój 
ja nie mam ochoty 
ja to pierdolę 
dziś jestem w nastroju 
nieprzysiadalnym 
— Świetlicki Marcin
Reposted fromnoticeable noticeable viablackdrama blackdrama
anirak
Zamknęłam się w łazience, nalałam pełną wannę ciepłej wody i wzięłam do ręki żyletkę.
Podobno zapytano kiedyś któregoś z rzymskich filozofów, jak pragnie zakończyć życie, na co ten odpowiedział, że przetnie sobie żyły w ciepłej kąpieli. Postanowiłam więc, że to będzie chyba i dla mnie najlepsze wyjście. Położę w wannie, popatrzę na czerwoną posokę płynącą z moich żył, aż krew pięknie zabarwi czystą wodę, a potem zasnę sobie spokojnie pod powierzchnią, falującą jak łan maków.
— Sylvia Plath – Szklany klosz
Reposted fromblackdrama blackdrama
anirak
anirak
Myślisz mi się. Nieprzerwanie.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromplayinglove playinglove viablackdrama blackdrama
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl