Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2015

anirak
8688 dfb9 420
Reposted fromrichardth richardth viablackdrama blackdrama
3097 21c6 420
Reposted fromtwice twice viablackdrama blackdrama
anirak
9465 28c8 420
Reposted fromrichardth richardth viablackdrama blackdrama
6893 3ceb 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viablackdrama blackdrama
anirak

nagle
wycinasz się
z pomieszanych form ulicy
wypukłością nóg
twarzy

zbliżasz się - pół
mijam cię - pół

jakże mi szkoda
tej zawsze jednej strony nie widzianej!
odchodzisz - pół
ruch innych
kroi cię
w coraz drobniejsze
kawałki

nic mi z ciebie nie zostało
nagle

— Miron Białoszewski
Reposted fromeargasm eargasm viablackdrama blackdrama
anirak
Kopernik nie miał racji.
Wszechświat 
obraca się wokół ciebie.
— Krystyna Gucewicz
Reposted fromperseweracje perseweracje viablackdrama blackdrama
5919 eeb5 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viablackdrama blackdrama
6147 9cfe 420

chapmangamo:

How to Toast in 8 Languages by James Chapman

Reposted fromverilyapril verilyapril viablackdrama blackdrama
anirak
Pachniało mi dzisiaj Tobą. Pachniało mi dzisiaj nami.
— Patrick Süskind
Reposted fromplayinglove playinglove viablackdrama blackdrama
anirak
1566 cb7e 420
ósmomarcowo
Reposted fromstark stark viablackdrama blackdrama
anirak
4196 7233 420
Reposted fromCattleya Cattleya viablackdrama blackdrama
anirak
anirak
anirak
1347 245e 420
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viablackdrama blackdrama
anirak
anirak
życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie
— Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
anirak
3790 3fd7 420
Reposted fromBloodyBirch BloodyBirch viablackdrama blackdrama
anirak
5967 e5dc 420
Reposted fromseksgrupowy seksgrupowy
anirak
2524 a57b 420
Reposted fromroxanne roxanne
anirak
9955 939a 420
Reposted fromksiazezycia ksiazezycia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl